Hunters Srie TV AlloCin
Hunters est une srie TV de David Weil
Free Read Postkolonial feminism, vol. 1 - by Paulina de los Reyes Sara Ahmed Pratibha Parmar Ann Laura Stoler Robert Young Valerie Amos Gloria Anzaldua bell hooks
Dec 04, 2020 - 17:46 PM By Paulina de los Reyes Sara Ahmed Pratibha Parmar Ann Laura Stoler Robert Young Valerie Amos Gloria Anzaldua bell hooks

Vad r postkolonial feminism Vilka fr gest llningar, utg ngspunkter och antaganden k nnetecknar postkoloniala feministiska perspektiv Var st r den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal F religgande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen I tv volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenterasVad r postkolonial feminism Vilka fr gest llningar, utg ngspunkter och antaganden k nnetecknar postkoloniala feministiska perspektiv Var st r den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal F religgande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen I tv volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att g ra den postkoloniala feminismen till en av v r tids viktiga kritiska traditioner Flera av texterna r numera klassiker som flitigt citeras och anv nds, medan andra r mindre k nda Den verv gande delen av bidragen r tidigare opublicerade p svenska.Antologins f rsta tema belyser den postkoloniala feminismens framv xt och kontext utifr n centrala begrepp som historia, nation, identitet och tillh righet Syftet r att erbjuda l saren olika ing ngar till mnet och tillhandah lla verktyg f r f rst elsen av n gra av dess viktigaste sp r Det andra temat behandlar fr gor om kunskapsproduktion och diskursivt utrymme Texterna i detta block kretsar kring teoretiska problem och utmaningar som r r epistemologi, metodologi, erfarenhet och tolkningsf retr de.Redakt r f r antologin r Paulina de los Reyes, som ven har skrivit en l ngre inledning till boken samt en introducerande text till varje enskilt temablock Paulina de los Reyes r professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
  • Title: Postkolonial feminism, vol. 1
  • Author: Paulina de los Reyes Sara Ahmed Pratibha Parmar Ann Laura Stoler Robert Young Valerie Amos Gloria Anzaldua bell hooks
  • ISBN: 9789197671873
  • Page: 189
  • Format: Paperback

Comments

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Postkolonial feminism, vol. 1 By Paulina de los Reyes Sara Ahmed Pratibha Parmar Ann Laura Stoler Robert Young Valerie Amos Gloria Anzaldua bell hooks Vad r postkolonial feminism Vilka fr gest llningar, utg ngspunkter och antaganden k nnetecknar postkoloniala feministiska perspektiv Var st r den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal F religgande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen I tv volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenterasVad r postkolonial feminism Vilka fr gest llningar, utg ngspunkter och antaganden k nnetecknar postkoloniala feministiska perspektiv Var st r den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal F religgande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen I tv volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att g ra den postkoloniala feminismen till en av v r tids viktiga kritiska traditioner Flera av texterna r numera klassiker som flitigt citeras och anv nds, medan andra r mindre k nda Den verv gande delen av bidragen r tidigare opublicerade p svenska.Antologins f rsta tema belyser den postkoloniala feminismens framv xt och kontext utifr n centrala begrepp som historia, nation, identitet och tillh righet Syftet r att erbjuda l saren olika ing ngar till mnet och tillhandah lla verktyg f r f rst elsen av n gra av dess viktigaste sp r Det andra temat behandlar fr gor om kunskapsproduktion och diskursivt utrymme Texterna i detta block kretsar kring teoretiska problem och utmaningar som r r epistemologi, metodologi, erfarenhet och tolkningsf retr de.Redakt r f r antologin r Paulina de los Reyes, som ven har skrivit en l ngre inledning till boken samt en introducerande text till varje enskilt temablock Paulina de los Reyes r professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Share this article...
  • Free Read Postkolonial feminism, vol. 1 - by Paulina de los Reyes Sara Ahmed Pratibha Parmar Ann Laura Stoler Robert Young Valerie Amos Gloria Anzaldua bell hooks
    189 Paulina de los Reyes Sara Ahmed Pratibha Parmar Ann Laura Stoler Robert Young Valerie Amos Gloria Anzaldua bell hooks