Ievu kalni, ievu lejas
Māra Jakubovska
[PDF] ✓ Free Download ✓ Ievu kalni, ievu lejas : by Māra Jakubovska Æ
Oct 29, 2020 - 07:28 AM By Māra Jakubovska

Tr s burv gas, ap m gas un ener iskas, ta u jau krietnos gados eso as m sas dodas uz laukiem atjaunot Ievkalnus t va m jas Trijotnes vecais un daudz pieredz ju ais braucamr ks piekrauts l dz griestiem ar paun m un v stok iem Diem l m s m j sakaras ar ar ne mazums r u M ra Jakubovska is rom ns ir mans k rt jais cie as un m lest bas apliecin jums laukiemTr s burv gas, ap m gas un ener iskas, ta u jau krietnos gados eso as m sas dodas uz laukiem atjaunot Ievkalnus t va m jas Trijotnes vecais un daudz pieredz ju ais braucamr ks piekrauts l dz griestiem ar paun m un v stok iem Diem l m s m j sakaras ar ar ne mazums r u M ra Jakubovska is rom ns ir mans k rt jais cie as un m lest bas apliecin jums laukiem Cilv kiem, kas tajos joproj m dz vo un nepadodas visiem negantajiem v jiem Dullajiem, kas tajos grib tu dz vot, neskatoties uz m sdienu ekonomisko situ ciju un varas v ru nol mumiem Mazliet naivajiem, kuri idealiz r ta miglu, putnu dziesmu kori un uz ce a satiktu stirni u Stiprajiem, kas ik gadu st da kartupe us un slauc govis Uz vi iem turas pasaule
 • Title: Ievu kalni, ievu lejas
 • Author: Māra Jakubovska
 • ISBN: null
 • Page: 162
 • Format: Paperback

Comments

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Ievu kalni, ievu lejas By Māra Jakubovska Tr s burv gas, ap m gas un ener iskas, ta u jau krietnos gados eso as m sas dodas uz laukiem atjaunot Ievkalnus t va m jas Trijotnes vecais un daudz pieredz ju ais braucamr ks piekrauts l dz griestiem ar paun m un v stok iem Diem l m s m j sakaras ar ar ne mazums r u M ra Jakubovska is rom ns ir mans k rt jais cie as un m lest bas apliecin jums laukiemTr s burv gas, ap m gas un ener iskas, ta u jau krietnos gados eso as m sas dodas uz laukiem atjaunot Ievkalnus t va m jas Trijotnes vecais un daudz pieredz ju ais braucamr ks piekrauts l dz griestiem ar paun m un v stok iem Diem l m s m j sakaras ar ar ne mazums r u M ra Jakubovska is rom ns ir mans k rt jais cie as un m lest bas apliecin jums laukiem Cilv kiem, kas tajos joproj m dz vo un nepadodas visiem negantajiem v jiem Dullajiem, kas tajos grib tu dz vot, neskatoties uz m sdienu ekonomisko situ ciju un varas v ru nol mumiem Mazliet naivajiem, kuri idealiz r ta miglu, putnu dziesmu kori un uz ce a satiktu stirni u Stiprajiem, kas ik gadu st da kartupe us un slauc govis Uz vi iem turas pasaule

Share this article...
 • [PDF] ✓ Free Download ✓ Ievu kalni, ievu lejas : by Māra Jakubovska Æ
  162 Māra Jakubovska
 • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download ✓ Ievu kalni, ievu lejas : by Māra Jakubovska Æ
  Posted by:Māra Jakubovska
  Published :2020-07-24T07:28:18+00:00